Ronda Alojzego Voigta i Lucjana Skierki w Rumi

Komisja Samorządowa Rady Miejskiej Rumi przegłosowała wniosek Bogdana Formelli w sprawie uhonorowania Alojzego Voigta oraz Lucjana Skierki – poprzez nadanie dwóm skrzyżowaniom ich imion. 

 

Hm. Alojzy Voigt

 

Urodził się w Grazicy. W 1937 ukończył gimnazjum, a w 1939 Liceum w specjalizacji Handlu Morskiego, w 1951 – kurs Administracji Urzędów Państwowych z wynikiem bardzo dobrym. W 1937 roku wstąpił do 7 DH przy Gimnazjum w Wejherowie. Równocześnie jest zastępowym pierwszej drużyny harcerskiej w Rumi-Zagórzu. Zdobywa kolejno wszystkie, oprócz harcerza RP w okresie przedwojennym stopnie harcerskie (Harcerza RP w 1947, Podharcmistrz – 1947, harcmistrz – 1960).

 

W okresie przed II Wojną Światowa pełnił różne funkcje w 2 drużynach.W 1938 roku zostałsekretarzem Komendy Hufca Gdynia 4 i pełnił tę funkcję do wybuchu wojny. W kampanii wrześniowej walczy w szeregach Armii Kraków, zostaje ranny i dostaje się do niewoli, z której ucieka po 5 dniach do domu. W październiku prowadzi zbiórki swojej drużyny i nawiązuje kontakt z Komendą Wojennego Hufca Harcerzy w Gdyni. W 1940 roku pracując na lotnisku w Rumi dzięki dobrej znajomości niemieckiego i nawiązaniu kontaktu ze Związkiem Walki Zbrojnej prowadzi z grupą harcerzy tzw. mały sabotaż (unieruchomienie samolotów) oraz działania wywiadowcze dotyczące lotnisk niemieckich w Rumi i Babich Dołach. Uzyskane dane przekazywał dalej, co ostatecznie pozwoliło aliantom na celne zbombardowanie 12 lipca 1942 lotniska w Rumi. Ścigany przez Gestapo ucieka do lasu, gdzie nawiązuje kontakt z Gryfem Pomorskim (w szeregach Gryfa Pomorskiego doczekał nadejścia frontu). W czasie walk o Rumię i Gdynię pracuje w sztabie czołgów Armii Czerwonej pomagając w rozeznaniu terenu, trafiając granatem w czołg niemiecki i biorąc do niewoli 3 oficerów.

 

Po wojnie jest referentem w Zarządzie Gminy w Rumi, prowadzi drużynę harcerską i jest członkiem referatu starszoharcerskiego Morskiego Rejonu Harcerzy. W latach 1946-1949 był komendantem Hufca Harcerstwa w Rumi, a 1949-1950 wspólpracownikiem Komendy Chorągwi Gdańskiej. Po reaktywacji w 1956 roku od nowa tworzy Hufiec Harcerstwa w Rumi i prowadzi go do końca 1959 roku. Z funkcji komendanta rezygnuje ze względów zdrowotnych (skutki przebywania w lasach i bagnach przy ukrywaniu się w czasie wojny ). Pełnił rozliczne odpowiedzialne funkcje w Hufcu Rumia (8 krotnie prowadził jako komendant obozy letnie Hufca), zawodowo pracował jako urzędnik w portach Gdańska i Gdyni.

 

Znając zasługi druha hm. Alojzego Voigta dla Harcerstwa, miasta Rumi i Polski, wnioskujemy, aby imię Jego nie zaginęło.

 

Lucjan Skierka

 

Od dziecka związany z harcerstwem w Rumi, a zwłaszcza drużynami żeglarskimi. Równolegle czynny członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Rumi.Pełni funkcje drużynowego 16 Rumiańskiej Drużyny im. Mariusza Zaruskiego, sztormana Hufca, opiekuje się wraz z harcerzami 16 RDH jachtami “Piorun” i “Grom” w Harcerskim Ośrodku Morskim w Pucku.

 

Za jego czasów kierowania drużynami żeglarskimi w Hufcu Rumia ma miejsce rozkwit ilości drużyn harcerskich o specjalności żeglarskiej, jak rownież Hufiec wzbogacił się o sporą flotę jednostek takich jak Kadety, Optymisty, motorową łódź ratowniczą. Odbywają się rejsy żeglarskie na Mazurach.

 

Dh.hm. Lucjan Skierka bierze udział w rejsach nagrodowych Chorągwi Gdańskiej na Morzu Czarnym,jak również rejsie do Hamburga. Zdobywamy wysokie miejsca we współzawodnictwie drużyn żeglarskich na terenie Chorągwi Gdańskiej.

 

Dh. hm. Lucjan Skierka był również radnym miasta Rumia. Na skutek ciężkiej choroby umiera 2 maja 1982 roku (35 lat temu). Pochowany jest na cmentarzu w Starej Rumi.

 

Pogrzeb Jego to demonstracja harcerzy, strażaków i mieszkańców miasta.