Najważniejsze informacje o Rumskiej Karcie Seniora

„Rumska Karta Seniora” uprawnia do korzystania z systemu zniżek oferowanych na różnego rodzaju towary i usługi. Wydawana jest bezpłatnie na wniosek mieszkańca, zawiera: imię i nazwisko, numer oraz datę wydania, jest ważna jedynie z dokumentem potwierdzającym tożsamość – ma charakter osobisty i nie może być użyczana bądź odstępowana innym innym osobom.

 

Komu przysługuje „Rumska Karta Seniora”?

Karta może zostać przyznana wyłącznie osobie posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych, która ukończyła 60 rok życia i zamieszkuje na terenie Rumi.

 

Jakie uprawnienia daje Karta „Rumska Karta Seniora”?

Posiadanie karty umożliwia osobom starszym korzystanie z systemu stałych zniżek. Pierwsi partnerzy to: Centrum Szkoleniowe Prestigo, Klub Sportowy Karate Sakura, City Plus Taxi, Restauracja Podkowa. 

 

Jak można otrzymać „Rumską Kartę Seniora”?

Należy pobrać i czytelnie wypełnić wniosek o wydanie karty. Można go uzyskać w  punkcie Biura Obsługi Mieszkańców, w Biurze Podawczym oraz na stronie internetowej: https://rumia.eu/wp-content/uploads/2017/07/Za%C5%82%C4%85cznik-Nr-2-Wniosek-dla-RKS.docx Senior zobowiązany jest do osobistego złożenia wniosku. Urząd w terminie do 30 dni ma obowiązek wydać kartę.