Zmiany w organizacji ruchu 31.10 i 1.11

Zmiany w rejonie cmentarza komunalnego:

 

Od 31 października do 1 listopada obowiązywać będą zmienione organizacje ruchu:

– Ul.Górnicza – na odcinku od ul. Sobieskiego do ul. Włókienniczej jest dwukierunkowa natomiast na dalszym odcinku – jednokierunkowa. Powyżej ul. Hutniczej wjazd jedynie dla autobusów i samochodów TAXI. Ponadto obowiązuje obustronny zakaz parkowania. 1.11- nie będzie funkcjonował pierwszy przystanek ZKM Gdynia ( od ul. Sobieskiego)
– Ul. Stalowa– obowiązuje ruch jednokierunkowy (od ul. Górniczej do Włókienniczej)
– Ul. Hutnicza –od ul. Górniczej do ul. Włókienniczej obowiązuje ruch jednokierunkowy z jednostronnym zakazem zatrzymywania.
– Ul. Tkacka– obowiązuje ruch dwukierunkowy. Do przewężenia obowiązuje obustronny zakaz zatrzymywania się.
– Ul.Włókiennicza- od ul. Hutniczej do Górniczej obowiązuje ruch jednokierunkowy z jednostronnym zakazem zatrzymywania się. Od ul Górniczej do ul.Kombatantów obowiązuje ruch dwukierunkowy z jednostronnym zakazem zatrzymywania się.
– Ul. Rybaków- obowiązuje jednostronny zakaz zatrzymania, zostanie zorganizowany dodatkowy parking ( na zakręcie)

1 listopada obowiązywać będą zmienione organizacje ruchu:

– zakaz wyjazdu z ul. Górniczej w kierunku UM Rumia z wyjątkiem autobusów i pojazdów TAXI (ruch będzie kierowany przez Policję)

 

Zmiany w rejonie cmentarza parafialnego: 

– Od 31 października  do 1 listopada na ul. Cmentarnej obowiązywać będą obustronne zakazy zatrzymywania