Widziałaś/widziałeś bezdomnego?

– Mieszkańcu, jeśli zauważysz obecność osób bezdomnych w miejscach, które zagrażają ich życiu i zdrowiu, jak opuszczone budynki, kanały, pergole śmietnikowe, zwłaszcza podczas mrozów, zawiadom służby miejskie, prosi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi. 

 

Koordynacją spraw związanych ze wsparcie osób bezdomnych na terenie Rumi zajmuje się pracownik socjalny ds. osób bezdomnych w Zespole Pracy Socjalnej nr 2 w MOPS, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30 – 15.30. Osoby bezdomne, zgłaszające się do pracownika socjalnego mają możliwość otrzymania kompleksowej pomocy w formie schronienia, posiłku, zasiłku celowego oraz wsparcia w formie pracy socjalnej mającej na celu przezwyciężenie trudnej sytuacji życiowej.

 

Poza godzinami pracy MOPS osoba bezdomna może uzyskać pomoc w formie skierowania do schroniska lub noclegowni od strażnika miejskiego lub funkcjonariusza policji. Zadzwonić można na poniższe numery: do Straży Miejskiej (58 671 94 73, 679 65 73) lub Komisariatu Policji (58 679 67 22, 112).