Budżet Obywatelski Rumi 2016 wystartował

Z początkiem kwietnia rozpoczęła się trzecia edycja, dzisiaj, na boisku przy ulicy Towarowej – które też powstało w ramach Budżetu Obywatelskiego Rumi – odbędzie się towarzyski mecz, a na najbliższy poniedziałek zostały zaplanowane konsultacje.

Na Budżet Obywatelski Rumi zostało zarezerwowane 1,5 mln złotych, z czego 1,3 na projekty inwestycyjne, a 0,2 mln na projekty prospołeczne. Pomysły można składać do końca miesiąca w wersji papierowej w Biurze Podawczym Biura Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rumi lub w wersji elektronicznej na adres: budzetobywatelski@rumia.eu lub na platformę ePUAP na konto: /2215021/Skrytka_ESP wraz z wymaganymi załącznikami. Przydać mogą się również konsultacje: 18 kwietnia w Urzędzie Miasta Rumi, w godz. 12.00 – 17.00 w sali nr 100 urzędnicy pomogą wypełnić formularz i wyjaśnią wątpliwości.

Projekty inwestycyjne

„Mogą dotyczyć infrastruktury takiej jak jezdnie chodniki, parkingi, parki, skwery, place zabaw, siłownie zewnętrzne i wiele innych w zależności od potrzeb mieszkańców. Inwestycje muszą być zlokalizowane na terenie, którego dysponentem jest gmina lub na terenie który gmina może pozyskać w czasie umożliwiającym realizacje projektu w czasie jednego roku budżetowego. W formularzu zgłoszeniowym należy podać numer geodezyjny działki albo obszar, na którym ma być realizowana inwestycja”.
um.rumia.pl

Projekty prospołeczne

„Mogą dotyczyć poprawy warunków życia i funkcjonowania mieszkańców lub dotyczyć wydarzeń o charakterze prospołecznym takich jak koncerty, festyny, pikniki, zajęcia dla dzieci i młodzieży, osób dorosłych, seniorów i wiele innych w zależności od potrzeb i inicjatywy mieszkańców. Wnioskodawca zobowiązany jest wskazać koszt szacunkowy projektu”.

Od 2 do 20 maja będzie odbywać się analiza złożonych projektów pod względem formalnym, od 23 maja do 26 sierpnia 2016 weryfikacja przez Komisję ds. Budżetu Obywatelskiego. 5 września 2016 nastąpi ogłoszenie listy pomysłów pozytywnie zweryfikowanych przez Komisję ds. Budżetu Obywatelskiego. Głosowanie: od 12 do 25 września 2016. Ogłoszenie wyników nastąpi w terminie do 14 października 2016.