Kilka słów na temat dh Alojzego Voigta

Harcmistrz Alojzy Voigt (22.12.1919 – 7.05.1967) urodził się w Grazicy (powiat Wejherowo). W 1937 ukończył gimnazjum, a w 1939 Liceum w Specjalizacji Handlu Morskiego.W 1951 – kurs Administracji Urzędów Państwowych z wynikiem bardzo dobrym. W 1937 roku wstąpił do 7 DH przy Gimnazjum w Wejherowie.

 

Równocześnie jest zastępowym pierwszej drużyny harcerskiej w Rumi-Zagórzu. Zdobywa kolejno wszystkie, oprócz harcerza RP w okresie przedwojennym stopnie harcerskie, a Harcerza RP w 1947 r. Podharcmistrz – 1947r., harcmistrz – 1960r.

 

W okresie przed II Wojną Światowa pełnił różne funkcje w 2 drużynach.W 1938 roku został sekretarzem Komendy Hufca Gdynia 4 i pełnił tę funkcję do wybuchu wojny. W kampanii wrześniowej walczy w szeregach Armii Kraków, zostaje ranny i dostaje się do niewoli, z której ucieka po 5 dniach do domu. W październiku prowadzi zbiórki swojej drużyny i nawiązuje kontakt z Komendą Wojennego Hufca Harcerzy w Gdyni.

 

W 1940 roku pracując na lotnisku w Rumi dzięki dobrej znajomości niemieckiego i nawiązaniu kontaktu ze Związkiem Walki Zbrojnej prowadzi z grupą harcerzy tzw. mały sabotaż (unieruchomienie samolotów) oraz działania wywiadowcze dotyczące lotnisk niemieckich w Rumi i Babich Dołach – uzyskane dane przekazywał dalej, co ostatecznie pozwoliło aliantom na celne zbombardowanie 12 lipca 1942 lotniska w Rumi. Ścigany przez Gestapo ucieka do lasu, gdzie nawiązuje kontakt z Gryfem Pomorskim.

 

W szeregach Gryfa Pomorskiego doczekał nadejścia frontu. W czasie walk o Rumię i Gdynię pracuje w sztabie czołgów Armii Czerwonej pomagając w rozeznaniu terenu, trafiając granatem w czołg niemiecki i biorąc do niewoli 3 oficerów. Po wojnie jest referentem w Zarządzie Gminy w Rumi, prowadzi drużynę harcerską i jest członkiem referatu starszoharcerskiego Morskiego Rejonu Harcerzy.

 

W latach 1946-1949 był komendantem Hufca Harcerstwa w Rumi, a 1949-1950 wspólpracownikiem Komendy Chorągwi Gdańskiej. Po reaktywacji ZHJP w 1956 roku od nowa tworzy Hufiec Harcerstwa w Rumi i prowadzi go do końca 1959 roku. Z funkcji Komendanta rezygnuje ze względów zdrowotnych (skutki przebywania w lasach i bagnach przy ukrywaniu się w czasie wojny). Pełnił rozliczne odpowiedzialne funkcje w Hufcu Rumia (8-krotnie prowadził jako komendant obozy letnie Hufca). Zawodowo pracował jako urzędnik w portach Gdańska i Gdyni.