Bogdan Formella kandydatem w wyborach na burmistrza Rumi

Zarządzenie miastem wyobrażam sobie jako pełnienie służby na rzecz mieszkańców. Chciałbym aby Rumia, nasza wspólna, rozwijała się dynamicznie, a mieszkańcy byli dumni i zadowoleni, że tutaj mieszkają.

 

  • W Rumi brakuje podstawowej funkcji pomocy dla rodziców. Żłobki i przedszkole muszą być dostępne dla każdego.
    Szkoły powinny dbać nie tylko o edukację, ale również o zdrowie i rozwój młodych ludzi. Rozwój inwestycji oświatowych został wstrzymany, a to wielki błąd.

 

  • Bez inwestycji miasto powoli umiera. Wspólnie jesteśmy w stanie doprowadzić do rozwoju Rumi, aby stała się nowoczesnym miastem. Rozwój komunikacji, budowa dróg i pozyskiwanie środków na inwestycje to zadanie władz podstawowy kierunek rozwoju. Należy stworzyć realny plan inwestycyjny w Rumi.

 

  • Doprowadzę do powstania centrum, w którym tętnić będzie życie, a mieszkańcy będą mogli załatwić wszystkie ważne dla nich sprawy. Wybudowałem Dom Harcerza i jacht pełnomorski, a także utworzyłem ośrodek w Potęgowie i wiem, że potrafię wybudować także nowy Urząd Miasta w Rumi.

 

  • Obowiązkiem władz miasta jest pomaganie, wspieranie, udzielanie porad zabezpieczanie podstawowych potrzeb dla rodziny. Od 12 lat realizuję programy na rzecz osób potrzebujących pomocy. Bezpłatne obiady, darmowa żywność, pomoc w sytuacjach kryzysowych, walka z przemocą – to programy, które realizuję i będę realizował, a wręcz będę je rozszerzał.