“Założyliśmy Naszą Rumię, aby zabiegać o rozwój i sukces miasta”

Od wielu lat współpracuję z organizacjami, ludźmi zainteresowanymi rozwojem Rumi, a nie politycznymi oraz partyjnymi rozgrywkami. Jesteśmy zainteresowani współdziałaniem ze wszystkimi, którzy chcą zmieniać Rumię, unowocześniać jej wizerunek, inwestować w rozwój i robić to dla mieszkańców, a nie dla wąskiego kręgu wpływowych osób związanych z władzą – mówi Bogdan Formella.

 

ARTYKUŁ

Bogdan Formella kandydatem na burmistrza Rumi