Rumia potrzebuje dobrego gospodarza!

Rumia potrzebuje dobrego gospodarza!

Rumia to Nasze Wspólne Miasto! Rumia to Nasza Mała Ojczyzna! Rumia potrzebuje dobrego Gospodarza! To hasła oddające ducha z jakim idziemy do wyborów i ducha służby jaką zamierza pełnić wobec Rumi i jej mieszkańców burmistrz Bogdan Formella. Priorytetem są mieszkańcy i rozwiązywanie ich problemów. Bogdan Formella zawsze był blisko ludzi, zajmował się ich problemami, zna potrzeby, bolączki, ale też dostrzega ogromny potencjał Rumi i jej mieszkańców.

 

Co proponuje Nasza Rumia i Bogdan Formella?

 

INWESTYCJE

 

* Stworzenie klarownego planu inwestycji miejskich. Koniec z wirtualnymi pomysłami, które kończą się na zapowiedziach i obietnicach.
* Budowa dróg to jeden z najważniejszych elementów rozwoju. Potrzebujemy jasnego planu budowy oraz modernizacji, m.in. skrzyżowania ulic Dąbrowskiego – Starowiejska, sygnalizacji przy skrzyżowaniu Żołnierzy I Dywizji WP – Partyzantów, wyjazdu z osiedla Park Rumia przy ul. Kosynierów, ronda Jana Pawła II.
* Doprowadzenie do zakończenia budowy kanalizacji i wodociągów, np. w ulicy Żołnierzy I Dywizji WP.
* Zagospodarowanie Centrum miasta u zbiegu ul. Starowiejskiej i Dąbrowskiego, które ma tętnić życiem i być wizytówką Rumi.
* Budowę nowoczesnego i przyjaznego dla petentów Urzędu Miasta, a nie „pałacu” dla urzędników.
* Wdrożenie programu walki ze smogiem poprzez, np. montowanie kolektorów słonecznych lub fotowoltaicznych na domach w połączeniu z dofinansowaniem takich inwestycji.
* Doprowadzenie wspólnie z innymi samorządami do budowy obwodnicy dla Rumi, aby skutecznie zmniejszyć ruch samochodowy w mieście, zapewnić bezpieczeństwo, czyste powietrze i mniejszy hałas.
* Udrożnienie i zabezpieczenie koryta Zagórskiej Strugi, aby nigdy nas nie zalała.

 

FINANSE

 

* Przeprowadzenie kontroli finansów miasta oraz umów zawartych przez obecną władzę. Te, które służą rozwojowi będą wspierane i kontynuowane. Szkodliwe należy zlikwidować natychmiast.
* Transparentność wydatków pieniędzy z budżetu miasta.
* Racjonalne obniżenie opłat za wywóz śmieci.
* Obniżenie podatku lokalowego i od nieruchomości.
* Obniżenie podatku od środków transportu do stawki minimalnej.
* Dofinansowanie organizacji pożytku publicznego.
* Wynegocjowanie obniżenia opłat za wodę i kanalizację

 

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

 

* Opracowanie planu dla lokalnych przedsiębiorców, wprowadzenie ulg w podatku od nieruchomości za nowe miejsca pracy oraz programu zachęcającego do startowania w przetargach. Pieniądze wydane na inwestycje pozostaną w budżecie miasta.
* Doprowadzenie do utworzenie specjalnej strefy ekonomicznej, aby tworzyć kolejne miejsca pracy.
* Utworzenie programu dofinansowania lokalnych grup na pomysły realizowane w Rumi w systemie małych grantów.

 

OŚWIATA I POMOC SPOŁECZNA

 

* Utworzenie miejskiego żłobka, bezpłatnego dla mieszkańców, którzy płacą podatki w Rumi.
* Wprowadzenie w Rumi obowiązującego cały rok bezpłatnego biletu komunikacyjnego dla dzieci, młodzieży i emerytów.
* Pozyskanie środków zewnętrznych na budowę brakujących obiektów sportowych. * Realizację projektów rozbudowy SP nr 6 i SP nr 1.
* Utworzenie wolnej strefy w celu integracji i spędzenia wolnego czasu przez młodzież.
* Utworzenie programu szerokiej pomocy dla rodzin i mieszkańców mających problemy. Będzie on jasny i zrozumiały.
* Wdrożenie realnego finansowo planu budowy nowych mieszkań komunalnych.
* Powstanie w Rumi dziennego domu pomocy społecznej.
* Wprowadzenie, realizowanie i rozszerzanie programu „Bezpłatne obiady, darmowa żywność, pomoc w sytuacjach kryzysowych, walka z przemocą”.

 

ZDROWIE

 

* Wdrażanie wszelkich programów prozdrowotnych i współpraca ze wszystkimi środowiskami na rzecz ochrony zdrowia, aby dążyć do likwidacji problemu dostępu do lekarzy, badań, rehabilitacji i konsultacji zdrowotnych, zwłaszcza dla seniorów.
* Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, medyczną, ratunkową z wykorzystaniem partnerstwa publiczno-prywatnego.
* Budowę szpitala z oddziałem ratunkowym.

 

KULTURA

 

* Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, sportowych i regionalnych.
* Pielęgnowanie i kultywowanie historii, tradycji oraz pamiątek.

 

Program, który przedstawiamy to nasze wspólne zadania do realizacji, powstałe na podstawie Waszych wniosków i oczekiwań. Proponujemy pracę dla Rumi, a nie propagandę. Burmistrz to nie celebryta, a radni to nie maszynka do głosowania, promujący siebie przy każdej sposobności.