Hm Kazimierz Tylicki – wspomnienie

Był komendantem Hufca ZHP Rumia w okresie  kwiecień 1962 – 23 stycznia 1968 r.

 

Hm Kazimierz Tylicki – ur. się 09.11.1930 r. w Gołańczy. Od wielu lat harcerz, a potem instruktor w szeregach Hufca ZHP Rumia. Założyciel ruchu zuchowego w rumskim Hufcu. Założyciel i wieloletni drużynowy gromady zuchowej „Lotne Jastrzębie” w Rumi-Zagórzu i gromady „Bystre Jastrzębie” w Rumi.

 

Wieloletni namiestnik zuchów przy Komendzie Hufca. Absolwent Centralnej Szkoły Instruktorów Zuchowych w Cieplicach w 1958 r. Komendant chorągwianych akcji szkoleniowych w Raduni i Przesiece. Wieloletni komendant i oboźny obozów harcerskich Hufca ZHP Rumia. Komendant kolonii zuchowych podczas HAL Hufca ZHP Rumia oraz szeregu imprez na szczeblu Hufca. Komendant chorągwianej delegacji na I Zlot Kręgów Pracy na Polach Grunwaldu.

 

Za działalność na rzecz dzieci i młodzieży wyróżniony odznaką Przyjaciel Dziecka oraz Krzyżem Zasługi dla ZHP oraz Złotym Krzyżem Zasługi dla ZHP. Ponadto przyznano mu srebrne odznaczenie im. Janka Krasickiego. Posiadacz wielu odznak i wyróżnień, m.in. Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej. Wyróżniony odznaczeniem przez władze Rumi „Zasłużony dla miasta Rumi”.

 

Był delegatem Hufca na III i VII Zjazd ZHP. W uznaniu Jego zasług władze państwowe odznaczyły go Złotym Krzyżem Orderu Odrodzenia Polski. Wychowawca i przyjaciel pokoleń harcerzy – niezapomniany „Duch Puszczy” – zmarł 19.04.2001 r. W uroczystościach pogrzebowych na cmentarzu komunalnym uczestniczył cały Hufiec, duża grupa byłych harcerzy i instruktorów, władze miasta oraz różne delegacje. Kopiec „Ducha Puszczy” usypywany przez harcerzy znajduje się na wzniesieniu przy tzw. Trzech Buczkach.