Nowa Rada Miejska

Niedawno rozpoczęła się nowa kadencja samorządu i Rady Miejskiej. Zgodnie z przedstawianym wcześniej programem Nasza Rumia będzie dążyć do realizacji rozpoczętych programów. Nie zapomnieliśmy o obietnicach złożonych zarówno przez nas, jak i przez opcję rządzącą. Będziemy się domagać realizacji węzła Janowo, centrum, błoni w Janowie, tunelu przy Hodowlanej oraz budowy stacji Biała Rzeka. Nasza Rumia będzie współpracować w zakresie pomysłów służących dobru wszystkich mieszkańców. Za to w sytuacji, kiedy uznamy, że dana inicjatywa nie służy wszystkim, staniemy w sprzeciwie. Nie będziemy bać się powiedzieć głośno zdania, ale też nie damy sobie przypiąć łatki „opozycji totalnej”. Ponieważ radny powinien służyć na rzecz rozwoju i być rzecznikiem mieszkańców bez znaczenia na swoje poglądy polityczne.