Węzeł Janowo będzie kosztować 91 mln, ale pieniądze się znajdą

Cieszę, że w końcu powstał tak długo oczekiwany projekt inwestycji “Węzeł Janowo”, choć martwi kwota podana w kosztorysie finansowym.

 

Wstępne założenia dotyczące kosztów tego zadania były określane na wysokości 36 milionów złotych, natomiast po wykonaniu projektu są określane na poziomie 91 milionów złotych. To prawie 3 razy więcej, ale burmistrz i skarbnik zapewniają, że nie będzie problemu i pieniądze znajdą się w naszym budżecie. Kwota jest ogromna, więc gdy projekt zostanie ukończony, będę pierwszą osobą, która złoży gratulacje z okazji zrealizowania tej inwestycji.

 

Bogdan Formella