Odbiór śmieci z posesji w Rumi

Urząd Miasta odniósł się do sprawy, z jaką niedawno zgłaszali się do nas mieszkańcy – osoby, od których nie zostały odebrane śmieci (PUK zabrał je tylko z posesji, gdzie pojemniki były wystawione na chodnik). Mimo że w uchwale Rady Miejskiej w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rumia z dnia 26 października 2017 r. jest napisane, że pojemniki/worki należy ustawić w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników przedsiębiorstwa odbierającego odpady bezpośrednio od pasa drogowego (pkt 4). Ani słowem nie ma mowy o chodniku!

 

Artykuł na stronie Urzędu: Pełen śmietnik na posesji – czy PUK ma obowiązek go opróżnić?