Międzynarodowy Festiwal Muzyki Religijnej w Rumi

Festiwal muzyki religijnej – mający obecnie rangę międzynarodową – odbędzie się w Rumi już po raz 31. W tym roku rozpocznie się 24 października. Pierwszy etap przesłuchań w konkursie muzyki organowej już z samego rana. Dołączamy się do zaproszenia!

 

Inspiracją do zorganizowania tego festiwalu była postać, pracującego przez 26 lat w Rumi, wybitnego muzyka i kompozytora, wielkiego patrioty, humanisty i wychowawcy młodzieży, salezjanina ks. prof. Stanisława Ormińskiego. Wydarzenie daje możliwość porównania dorobku artystycznego chórów i organistów, jest płaszczyzną wymiany doświadczeń między uczestnikami, jest też skutecznym promotorem muzyki kompozytorów polskich, co ma szczególne znaczenie w przypadku wykonawców zagranicznych.