Podwyżka opłat za śmieci

Spore wzburzenie – i nic dziwnego – wywołała u Państwa sprawa podwyżek podatków od nieruchomości. Niestety to nie koniec złych informacji 😟 Od lutego znacznie więcej zapłacimy również za śmieci (Nasza Rumia była przeciwko).

 

Opłata za odpady segregowane wyniesie już nie 15 zł (jak w roku 2019), a 32 zł miesięcznie od jednego mieszkańca. Zlikwidowano stawkę 40 zł, która w 2019 roku dotyczyła opłaty za odpady niesegregowane. Teraz segregacja stała się obowiązkowa, a w razie niewywiązania się mieszkańca z obowiązku segregacji, będzie on musiał zapłacić aż 100 złotych.

 

Za przyjęciem uchwały podwyższającej opłaty głosowało 10 radnych, przeciw było 6, od głosu wstrzymała się 1 osoba, a czworo radnych było nieobecnych.

 

ZA (10) 👍
Bareła-Palczewska Liliana
Bartelke Piotr
Bochniak Maria
Hebel Teresa
Kaczmarek Marcin
Miotk Lucyna
Okrój Anna
Sinicki Ariel
Urbaniak-Dzienisz Tomasz
Woźniak Krzysztof

 

PRZECIW (6) 👎
Formella Bogdan
Grinholc Henryk
Jasińska Barbara
Kiersznikiewicz Leszek
Kryża Michał
Mosa Florian

 

WSTRZYMUJE SIĘ (1)
Ławrukajtis Beata

 

BRAK GŁOSU (0)

 

NIEOBECNI (4)
Grzeszczyk Leszek
Mrowicka Magdalena
Rydzewska Karolina
Socha Mateusz

 

Szczegóły podaje “Gazeta Rumska”. Artykuł jest tutaj: www.gazetarumska.pl/42933/zaplacimy-za-smieci-3-razy-wiecej-niz-rok-temu