Pomnik pamięci harcerzy

Jesienią tego roku minie sześć lat, od chwili gdy w Rumi postawiony został pomnik ku pamięci harcerzy. W uroczystym odsłonięciu uczestniczyli harcerze, a także mieszkańcy, w tym przedstawiciele władz. Obelisk znajduje się na skwerku przy ulicy Żwirki i Wigury, w pobliżu skrzyżowania z ulicą Sienkiewicza. Powstał dzięki środkom własnym i sponsorom. Na nim wyryty został napis:

1932…
Harcerzom i Instruktorom Hufca ZHP Rumia
Mieszkańcy i Burmistrz Miasta
Rumia 2010

Pomnik ma uczcić setną rocznicę powstania harcerstwa oraz przypomnieć, że w Rumi harcerze działają od 1932 roku. – Pomnik to inicjatywa harcerzy działających w latach 60. i 70. – mówi Adela Szramkowska, dawniej harcerz.
Dziennik Bałtycki, 2010