Budżet Rumi 2020 – kilka wątpliwości

Budżet Rumi na rok 2020 został zatwierdzony w czwartek w takim kształcie, w jakim go przygotowano. Kilka ważnych informacji i wątpliwości:

 

Problem, który nie został rozwiązany przez Komisję Finansową, to pytanie, dlaczego mieszkańcy mają płacić za leasing samochodów kupionych przez PUK Rumia? Nie otrzymaliśmy odpowiedzi w sprawie naliczonego kosztu leasingu, tym bardziej, że umowa nie jest podpisana z firmą PUK, ale firmą PUK PUK. To spółka stworzona przez miasto, która zleca PUK sp. z o.o. usługi związane z “obsługą” śmieci (gdyż PUK PUK nie posiada żadnych samochódów).

 

Ważną sprawą jest to, że po długiej dyskusji i wniosku radnych burmistrz przychylił się do obniżenia opłaty za śmieci do kwoty 25 zł, ale tylko tym osobom, które zadeklarują zakup kompostowników. Pozostałe osoby, które nie będą segregować i posiadać kompostowników zapłacą 32 zł. Nasza Rumia zgłasza tutaj istotną wątpliwość: dlaczego np. mieszkaniec – osoba posiadająca domek jednorodzinny ma zapłacić za zakup pojemnika i woreczków do segregacji odpadów kuchennych (w wysokości 4 zł od osoby), a nie otrzyma ich?

 

 Zatwierdzone zostały środki na ulicę Pomorską, którą będzie budować Starostwo Powiatowe – miasto dołoży do tej inwestycji 1,1 miliona złotych, a z Urzędu Wojewódzkiego starostwo pozyskało 2,2 mln zł dofinansowania.