Program 500+ w Rumi

Za niewiele ponad tydzień (1 kwietnia) rozpocznie się realizacja programu 500+. Wnioski można składać w Wydziale Spraw Społecznych UM Rumia.

Zgłaszać się można od poniedziałku do piątku (w poniedziałek od 9:00 do 17:00, od wtorku do piątku od 7:30 do 15:30). Wniosek można złożyć również listownie, przez Pocztę Polską oraz przez internet (za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl). Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji nie podlega żadnym opłatom.

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadza w życie program „Rodzina 500 plus”, w ramach którego rodzice będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) – otrzymają je również na pierwsze lub jedyne dziecko. To nawet 6000 zł netto rocznego wsparcia dla dziecka.

UM Rumia
Wydział Spraw Społecznych UM Rumia znajduje się na zerowym poziomie Urzędu Miejskiego (dojście przez Biuro Obsługi Klienta lub schodami w dół za wejściem głównym).