Nowy program

W tym tygodniu odbędzie się pierwsze wydawanie żywności w ramach nowego programu. 

 

Pomoc żywnościową mogą otrzymać osoby najbardziej potrzebujące, których dochód miesięczny nie przekracza 1402 zł (w przypadku osoby samotnie gospodarującej) lub 1056 zł (dla 1 osoby w rodzinie), ale najpierw należy zgłosić się do MOPS Rumia w celu wpisania się na listę i otrzymania skierowania).