Nieodpłatna pomoc prawna

Warto pamiętać, że również w tym roku można uzyskać nieodpłatną pomoc prawną oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. W powiecie wejherowskim znajduje się dziewięć punktów. Rumski jest zlokalizowany w Urzędzie Miasta. Godziny przyjęć:
💬 poniedziałki: 9.00 – 17.00
💬 wtorki – piątki: 7.30 – 15.30

 

Pomoc jest przeznaczona dla każdej osoby fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Ta obejmuje:
 poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących uprawnieniach i obowiązkach
 wskazanie sposobu rozwiązania dotyczącego problemu prawnego
 sporządzenie projektu pisma (z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się już postępowaniu sądowym)
 sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu