Jak funkcjonują różne instytucje w Rumi?

Przekazujemy najważniejsze informacje związane z funkcjonowaniem różnych instytucji w naszym mieście. 

 

Urząd Miasta w Rumi profilaktycznie został zamknięty dla interesantów i pracuje w trybie wewnętrznym:
– Najpilniejsze sprawy urzędowe można załatwiać telefonicznie (58 679 65 00 oraz 58 679 65 67), drogą elektroniczną (urzad@um.rumia.pl oraz Cyfrowy Urząd i ePUAP) lub w późniejszym terminie
– W przypadku rejestracji aktu zgonu, po uprzednim umówieniu się, klientów przyjmuje Urząd Stanu Cywilnego (58 679 65 21 i 58 679 65 22)
– W holu Biura Obsługi Mieszkańców została ustawiona skrzynka, w której można składać dokumenty bez konieczności kontaktu z urzędnikami
– Punkt Banku Rumia Spółdzielczego, który zlokalizowany jest na kondygnacji 0 urzędu, jest nieczynny

 

Decyzją rządu do 25 marca funkcjonowanie jednostek oświatowych zostaje czasowo ograniczone. W tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe (publiczne i niepubliczne) nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

Do 25 marca miejskie jednostki będą zamknięte ze względów profilaktycznych (Miejski Dom Kultury, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wraz z boiskami i krytą pływalnią oraz filie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rumi). Oznacza to, że na ich terenie nie będą organizowane żadne ogólnodostępne spotkania i wydarzenia o charakterze edukacyjnym, sportowym i kulturalnym.