Wyższe podatki w Rumi

W Rumi trzeba będzie zapłacić wyższy podatek od nieruchomości (Nasza Rumia głosowała przeciwko). W uzasadnieniu projektu uchwały znalazł się zapis mówiący, że „górne granice stawek kwotowych podatku od nieruchomości corocznie ulegają zmianie”, więc… skoro można podwyższyć, to zostało to zrobione. Dokładne stawki możecie zobaczyć w poniższej tabelce z podziałem na nieruchomości zajęte na cele mieszkalne, samodzielne mieszkania oraz działalność gospodarczą.

Jest też druga uchwała w sprawie ceny za odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych do kanalizacji, jak to zostało stwierdzone w uzasadnieniu projektu “w związku z panującą pandemią COVID-10”. Można tylko dodać, że naliczanie opłaty będzie następować w cyklu rocznym do 30 listopada…