Żywność dla mieszkańców Rumi 26–27.10. 2015 r

Ostatnie przygotowania do rozdawania bezpłatnej żywności w Poniedziałek i Wtorek Października / 26 – 27.10. 2015/, które odbywać się będzie od godz. 12.00 do 16,00. Bardzo prosimy o odbiór żywności a w przypadku braku możliwości z powodu choroby kontaktować się pod nr 502 123 664 / hm Bogdan Formella/. Osoby, które nie odebrały w poprzednim miesiącu prosimy o kontakt pod nr 502 123 664. W przypadku braku odbioru żywności osoba zostanie wykreślona z Listy aby dać możliwość wydania jej innej osobie potrzebującej. Na dzień dzisiejszy jest możliwość wpisania się na listę dla 20 osób

UWAGA !!!

Prosimy o zgłaszanie się do MOPS w Rumi w celu otrzymania skierowania do odbioru żywności a następnie ze skierowaniem do Domu Harcerza. Żywność jest organizowana Dzięki współpracy UM Rumia, Stowarzyszenie Nasza Rumia, MOPS, Bank Żywności, Harcerzy z Rumi.