Nowy dyrektor Gimnazjum nr 1 w Rumi

Ewa Grzymkowska będzie od 1 września 2016 dyrektorem Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Ormińskiego w Rumi. Decyzję, z którą nie zgadza się część grona pedagogicznego tej placówki, podjął burmistrz Michał Pasieczny.

 

Nowa dyrektor jest magistrem filologii rosyjskiej oraz angielskiej i dyplomowanym nauczycielem. Przez ostatnie lata była wicedyrektorem I Liceum Ogólnokształcącego im. Książąt Pomorskich w Rumi. Ukończyła wiele form doskonalenia zawodowego, otrzymała liczne nagrody – od dyrektora szkoły, a także nagrody Pomorskiego Kuratora Oświaty (za wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-dydaktycznej), została odznaczona medalem Komisji Edukacji Narodowej. Jest również ekspertem Ministerstwa Edukacji Narodowej ds. awansu zawodowego, nauczycielem akademickim oraz przewodniczącą zespołu egzaminatorów w powiecie wejherowskim.

 

Część nauczycieli z Gimnazjum nr 1 w Rumi nie zgadza się z decyzją podjęta przez burmistrza Rumi. Uważają, że dyrektorem powinna dalej być Jolanta Braun. A zmiana nastąpiła w efekcie dwóch konkursów, które zostały zorganizowane: w pierwszym zdecydowaną większość głosów otrzymała Jolanta Braun, ale konkurs został unieważniony z powodu zakłócenia prezentacji jednej z kandydatek, w drugim nie było jednoznacznej przewagi którejkolwiek z osób.

 

Burmistrz Michał Pasieczny podejmując decyzję o wyborze Ewy Grzymkowskiej podpadł się m.in. wynikami głosowania w drugim – ostatnim konkursie, jaki został przeprowadzony oraz opinią wydaną przez Komisję Oświaty Rady Miejskiej.