Wilczym Tropem w Rumi

Bieg pamięci Żołnierzy Wyklętych w Rumi, poświęcony żołnierzom antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia odbędzie się w niedzielę (26 lutego). To wydarzenie bez rywalizacji sportowej i może w nim wziąć udział każda osoba, która chce upamiętnić Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych bez względu na wiek.

 

Start zawodników nastąpi o godz.12.00 spod Ronda Armii Krajowej
. Długość trasy wynosi 1963 metry. Określony dystans biegu związany jest z rokiem śmierci ostatniego żołnierza wyklętego (1963 rok – Józef Franczak). Każda osoba startująca w biegu musi być zweryfikowana w Biurze Zawodów. Biuro zawodów będzie się mieścić w Hali Widowiskowo-Sportowej MOSiR Rumia 
ul. Mickiewicza 49 w dniu 26 lutego 2017 od 10.00 do 11.30. Po godz. 11.30 nieodebrane pakiety przepadają.

 

Zgłoszenia są przyjmowane do 23 lutego poprzez formularz zgłoszeniowy: http://elektronicznezapisy.pl/event/1101.html

 

W związku z organizacją biegu w niedzielę około godziny 12 (przez około 40 minut) będą czasowo zamknięte ulice: Żwirki i Wigury, Roszczynialskiego, Starowiejska, Wybickiego, Mickiewicza. 

 

W 2011 r. dzień 1 marca został ustanowiony świętem państwowym – Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Jest to święto, honorujące i upamiętniające żołnierzy polskiego podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego działającego w latach 1944 – 1963 w obrębie przedwojennych granic RP. W 2013 grupa pasjonatów i działaczy społecznych postanowiła zorganizować „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”. Pierwsza edycja miała charakter surwiwalowy, a wzięło w niej udział 50 uczestników. Od 2015 bieg ma charakter ogólnopolski i na stałe wpisuje się w kalendarz wydarzeń biegowych.

 

Żołnierze Wyklęci działający w ramach powojennego podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego pozostali wierni złożonej przysiędze żołnierskiej i bezkompromisowi w kwestii współpracy z władzą komunistyczną. Propaganda PRL określała ich mianem faszystów i pospolitych bandytów. Zostali pozbawieni wszelkich praw, tropieni po lasach, więzieni, mordowani w katowniach Urzędu Bezpieczeństwa oraz Informacji Wojskowej. Liczbę członków wszystkich organizacji i grup konspiracyjnych szacuje się na 120-180 tysięcy osób. Walczyli nie tylko na terenach obecnej Polski, ale również Kresach Wschodnich, wchodzących w skład II RP zagarniętych przez Sowietów po konferencji jałtańskiej.