Mieszkańcy Rumi mogą otrzymać dofinansowanie do wyprawki na rok szkolny 2016/2017. Termin składania wniosków minie 9 września.   Pomoc mogą otrzymać uczniowie słabowidzący i słabosłyszący oraz niesłyszący, z niepełnosprawnością: intelektualną (w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym), ruchową (w tym afazją), autyzmem (w tym z zespołem Aspergera) oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku...

Czytaj więcej

Takiej promocji inne obiekty mogą pozazdrościć. Na otwarcie zmodernizowanego boiska przy ulicy Bukowej wystąpił zespół Arka Noego, a wydarzenie zostało połączone ze świętem miasta.   Boisko przy ulicy Bukowej w obecnej formie powstało dzięki dofinansowaniu z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, które wyniosło 1 milion złotych (cała inwestycja kosztowała 2 450 tys. zł)...

Czytaj więcej

Latem przyszłego roku Kaszubi z całego świata spotkają się w Rumi. To u nas, w 2017 roku odbędzie się XIX zjazd!   Zjazdy są wielkim świętem, o którym mówi cała Polska. Stały się trwałym elementem kultury kaszubskiej i od 1999 roku organizowane są w różnych miastach. W tym roku zjazd odbył się...

Czytaj więcej

Ewa Grzymkowska będzie od 1 września 2016 dyrektorem Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Ormińskiego w Rumi. Decyzję, z którą nie zgadza się część grona pedagogicznego tej placówki, podjął burmistrz Michał Pasieczny.   Nowa dyrektor jest magistrem filologii rosyjskiej oraz angielskiej i dyplomowanym nauczycielem. Przez ostatnie lata była wicedyrektorem I Liceum Ogólnokształcącego...

Czytaj więcej