Także w tym roku śniadanie wielkanocne (które odbędzie się w Domu Harcerza przy ulicy Włókienniczej) poprzedzi zbiórka produktów żywnościowych.   W tym roku będzie odbywać się od 31 marca do 2 kwietnia. Później z tych produktów przygotowane zostaną paczki. Wyglądajcie przez te dni za harcerzami w sklepach, ponieważ w ten sposób pomożecie...

Czytaj więcej

Ważna informacja dotycząca wydawania paczek żywnościowych - przypominamy, że tym miesiącu są one przekazywanie aż przez trzy dni: od 23 do 25 marca włącznie. Nie zmienia się natomiast adres punktu dystrybucji: Dom Harcerza w Rumi. ul. Włókiennicza 14a.   Potrzebujące osoby, które zostanły zakwalifikowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi otrzymują w kolejnych...

Czytaj więcej

Światowy Zjazd Kaszubów w Rumi odbędzie się na samym początku lipca 2017 i będzie go promować logo. Jakie? To się dopiero okaże, ponieważ do końca marca (liczy się data wpływu) można przedstawiać swoje propozycje.   Wraz z formularzem zgłoszeniowym pomysły należy składać w Urzędzie Miasta Rumi w zamkniętych kopertach z napisem: „Konkurs na...

Czytaj więcej

Na koniec lutego (od 25 do 26) odbywała się IV edycja fabularyzowanego rajdu „Lekcja historii - Cichociemni” pod nazwą Kryptonim NEON. Publikujemy fotorelację przygotowaną przez dh Krzysztofa Karczewskiego i dh Mariusza Piotrowskiego.   Rajd był organizowany przez Krąg Instruktorski Czerwonych Beretów im. mjr. Kazimierza Śliwy w 76 rocznicę pierwszego zrzutu Cichociemnych do...

Czytaj więcej