Spotkanie na ogródkach działkowych 15 września

Główne tematy, które zostały zgłoszone i poruszone na tym spotkaniu dotyczyły:
  •  Tunelu w Janowie
Mieszkańcy liczą na to, że dzięki temu połączeniu będą mieli możliwość wyjazdu na główną ulicę.
  • Sytuacji na ogródkach w Janowie
Pytania dotyczyły zlikwidowania jednej z bram wjazdowej i poszerzenia w tym rejonie pasa drogowego – niestety nikt nie powiadomił o tym mieszkańców. Poza tym zasypany został rów melioracyjny, do którego odpływała woda. Padło więc pytanie o niebezpieczeństwo w przypadku wysokich opadów – brak rowu może spowodować zalanie działek, które są ulokowane przy graicy ogródków.
  • Działkowicze czują się pomijani
Mieszkańcy chcieliby, aby przedstawiciele władz miasta zainteresowali się ogródkami. Można zorganizować np. konkurs dla właścicieli działek. Nagrodami mogłaby być zieleń, którą następnie zasadzą. Przecież każde drzewko wpływa na walkę ze smogiem, który jest bardzo dużym problemem.