Spotkanie z mieszkańcami ul Dąbrowskiego

Drodzy Mieszkańcy Rumi,
do kandydata na burmistrza Rumi p. Bogdana Formelli dotarły głosy mieszkańców ul. Dąbrowskiego i ich problemu z ruchem na tej ulicy. Jesteśmy bardzo wdzięczni za zasygnalizowanie istniejącego problemu.

Mieszkańcy alarmują o niebezpieczeństwie dla wszystkich pieszych przemierzających tę jedną z głównych ulic w naszym mieście. Mimo zakazu poruszania się pojazdów o znacznej wadze, dalej tamtędy jeżdżą. Zakaz ten jest permanentnie ignorowany i łamany. Fakt ten wpływa również bardzo negatywnie na budynki mieszkalne wzdłuż tej ulicy (niektóre są w bardzo bliskiej odległości od ulicy) powodując pękanie ścian, odpadania kafli w mieszkaniach itp.

Prócz problemu stanu mieszkań oraz samego poruszania się samochodów o dużej wadze na tej ulicy, innym równie ważnym jest zła infrastruktura dla pieszych. Chodniki są za wąskie, ciągi rowerowe źle zaprojektowane. Wszystko to tworzy obraz bardzo niebezpiecznego miejsca w naszym mieście zarówno dla pieszych jak i rowerzystów. Chcemy to zmienić.

Dzięki inicjatywie mieszkańców informacja o tym fakcie dotarła i do nas. Złożyli oni co prawda odpowiednie pismo do aktualnego burmistrza oraz rady miejskiej, lecz pozostało ono do tej chwili bez odpowiedzi.

My nie chcemy milczeć na ten temat. My chcemy słuchać mieszkańców i działać.

W całości zgadzamy się z uwagami mieszkańców na temat stanu ul. Dąbrowskiego. Stanowi ona jedną z dwóch głównych ulic naszego miasta, jest często wybierana przez przyjezdnych. Korzystamy z niej wszyscy, niezależnie od tego, gdzie mieszkamy. W naszym wspólnym interesie jest pochylenie się nad tym problemem i wypracowanie rozwiązania dla niego.

Jako Nasza Rumia pragniemy zauważyć, że ul. Dąbrowskiego stanowi nierozłączną część naszej koncepcji Centrum Rumi. Obszar miasta znajdujący się wzdłuż tej ulicy stanowi trzon tego co chcemy w tym miejscu zaproponować mieszkańcom.

W celu zrealizowania koncepcji „Centrum” uważamy, że ul. Dąbrowskiego – jako jej ważny czynnik – powinna stać się drogą o zdecydowanie mniejszym natężeniu. Rozwiąże to po pierwsze obecny problem z jakimi mieszkańcy muszą się mierzyć oraz będzie stanowiło główny filar stworzenia centrum jako miejsce, w którym mieszkańcy będą mogli się spotkać, porozmawiać, przejść na spacer, wypić kawę itd. Żeby tak się stało to ul. Dąbrowskiego musi posiadać szerokie i bezpieczne chodniki, bezpieczne i dobrze przemyślane ciągi rowerowe oraz ulica ta docelowo ma być nie jedną z głównych dróg komunikacyjnych w mieście, a ulicą wzorowaną na ul. Świętojańskiej w Gdyni. Taka zmiana jej charakteru będzie stanowić doskonałą bazę do stworzenia miejsca, które każdy z mieszkańców w końcu będzie mógł nazwać centrum swojego miasta.

Nasz projekt chcielibyśmy rozpocząć od przebudowy dwóch dużych skrzyżowań na tej ulicy celem poprawy bezpieczeństwa wszystkich użytkowników ul. Dąbrowskiego. Mowa tu o skrzyżowaniu ulic Dąbrowskiego oraz Piłsudskiego (przy Sanktuarium NMP WW) oraz skrzyżowanie ul. Dąbrowskiego i ul. Starowiejskiej. Oba te skrzyżowania chcielibyśmy przebudować na ronda. Poprawi to zarówno przepustowość ulicy jak i zdecydowanie poprawi bezpieczeństwo.

Dalsze prace związane z naszym projektem chcielibyśmy wdrażać etapowo ale powyższe stanowi podstawę do działania. Potrzebną i niezbędną jeżeli myślimy o Rumi nie w perspektywie najbliższych 2 czy 3 lat ale 10, 15 i dalej.

Zadanie to, tak istotne dla wszystkich mieszkańców Rumi, stanie się jednym z głównych priorytetów dla nowo wybranego burmistrza oraz rady miejskiej.

Wnioski:

– rozpoczęcie prac nad przebudową ul. Dąbrowskiego, która ma stanowić pierwszy etap budowy centrum naszego miasta
– przebudowa dwóch największych skrzyżowań na ul. Dąbrowskiego (z ul. Piłsudskiego oraz z ul. Starowiejską) celem poprawy bezpieczeństwa oraz usprawnienia ruchu
– zmniejszenie natężenia ruchu na tej ulicy, docelowo droga ta ma stanowić nie główną arterię miasta lecz ma być to droga o znaczeniu przede wszystkim lokalnym
– poszerzenie chodników wzdłuż tej drogi co ma zwiększyć bezpieczeństwo dla pieszych i skłonić do spacerów oraz korzystania z obecnej i przyszłej bazy handlowo-gastronomicznej
– chcemy stworzyć ciekawe i przyjazne mieszkańcom miejsce do spotkań i spędzania wolnego czasu
– przebudowa ciągów rowerowych aby zachęcić do aktywnego wypoczynku i poprawić bezpieczeństwo zarówno rowerzystów jak i pieszych.