Udział harcerzy w akcji Czysta Rumia to nie tylko sprzątanie, ale też i współorganizowanie festynu w parku Żelewskiego. Dla wszystkich ‪harcerze przygotowali 600 porcji harcerskiej grochówki, 600 porcji kiełbasek (z grilla lub pieczonej na ognisku) i 600 butelek wody. 500-osobowa reprezentacja ‪Hufca Rumia‬ spisała się na medal i wykonała wszystkie...

Czytaj więcej