Ewa Grzymkowska będzie od 1 września 2016 dyrektorem Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Ormińskiego w Rumi. Decyzję, z którą nie zgadza się część grona pedagogicznego tej placówki, podjął burmistrz Michał Pasieczny.   Nowa dyrektor jest magistrem filologii rosyjskiej oraz angielskiej i dyplomowanym nauczycielem. Przez ostatnie lata była wicedyrektorem I Liceum Ogólnokształcącego...

Czytaj więcej