„Rumska Karta Seniora” uprawnia do korzystania z systemu zniżek oferowanych na różnego rodzaju towary i usługi. Wydawana jest bezpłatnie na wniosek mieszkańca, zawiera: imię i nazwisko, numer oraz datę wydania, jest ważna jedynie z dokumentem potwierdzającym tożsamość - ma charakter osobisty i nie może być użyczana bądź odstępowana innym innym osobom.   Komu przysługuje „Rumska Karta Seniora”? Karta...

Czytaj więcej