Urząd Miasta odniósł się do sprawy, z jaką niedawno zgłaszali się do nas mieszkańcy - osoby, od których nie zostały odebrane śmieci (PUK zabrał je tylko z posesji, gdzie pojemniki były wystawione na chodnik). Mimo że w uchwale Rady Miejskiej w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy...

Czytaj więcej