Karta uprawnia do korzystania z systemu zniżek oferowanych na różnego rodzaju towary i usługi. Są pierwsi partnerzy, którzy podjęli taką współpracę. To alfabetycznie:   - Butik Monika - Centrum Szkoleniowe Prestigo - City Plus Taxi - Dialog Centrum Nauki Języków Europejskich - Golden Gym - Heureza Biuro Rachunkowe - Isabel Centrum Zdrowych Stóp - Klub Sportowy Karate Sekura - NZOZ Salubre Centrum Rehabilitacji...

Czytaj więcej

„Rumska Karta Seniora” uprawnia do korzystania z systemu zniżek oferowanych na różnego rodzaju towary i usługi. Wydawana jest bezpłatnie na wniosek mieszkańca, zawiera: imię i nazwisko, numer oraz datę wydania, jest ważna jedynie z dokumentem potwierdzającym tożsamość - ma charakter osobisty i nie może być użyczana bądź odstępowana innym innym osobom.   Komu przysługuje „Rumska Karta Seniora”? Karta...

Czytaj więcej

Karta uprawnia do korzystania z systemu zniżek oferowanych na różnego rodzaju towarów i usług we współpracy z jednostkami miasta, organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą na terenie Rumi. Wydawana jest bezpłatnie i bezterminowo, zawiera: imię i nazwisko, numer i datę wydania, może zostać przyznana osobie, która ukończyła 60 rok życia...

Czytaj więcej