Cieszę, że w końcu powstał tak długo oczekiwany projekt inwestycji "Węzeł Janowo", choć martwi kwota podana w kosztorysie finansowym.   Wstępne założenia dotyczące kosztów tego zadania były określane na wysokości 36 milionów złotych, natomiast po wykonaniu projektu są określane na poziomie 91 milionów złotych. To prawie 3 razy więcej, ale burmistrz i...

Czytaj więcej

Rada Miejska podjęła w ub. tygodniu decyzję w sprawie kupna nieruchomości przy ulicy Sobieskiego. Powiększy ona gminny zasób w celu realizację projektu "Budowa węzłów integracyjnych w Rumi wraz z trasami dojazdowymi (Janowo)".   Uchwała niejako musiała zostać podjęta, ponieważ nie można wycofywać się z czegoś, co się już rozpoczęło. Ale jednocześnie należy...

Czytaj więcej