Targowisko miejskie

Szanowni Państwo,

22 września 2018 r. na rumskim placu targowym stowarzyszenia Nasza Rumia zorganizowało spotkanie z mieszkańcami naszego miasta. Oprócz poczęstunku, przeprowadzone zostały rozmowy ze wszystkimi chętnymi na następujący temat: co chcieliby Państwo zmienić w mieście? Państwa pomoc okazała się bardzo przydatna w sformułowaniu następujących wniosków. 

 

  • Rozbudowa infrastruktury miasta

Pod tym pojęciem rozumiemy wszystkie postulaty rozbudowy dróg (wymienone zostały ul. Ks. L. Gierosa, Reja, Sędzickiego, tunel w Janowie, itd.) tras rowerowych (droga na Kazimierz), montaż nowoczesnego systemu oświetlenia miasta (lampy LED), ławek, chodników (droga na Kazimierz, Reja), publiczne toalety, uruchomienie inkubatora przedsiębiorczości.

 

  • Inwestycje

W kategorii inwestycji przeważały następujące zagadnienia: budowa nowych żłobków, budowa świetlicy dla osób starszych, zadaszenie placu targowego, stworzenie punktu konsultacji lekarskiej dla osób starszych, budowa mieszkań socjalnych.

 

  • Potrzeby społeczne

Pod tym pojęciem rozumiemy wszystkie potrzeby mieszkańców, które nie można przyporządkować do dwóch punktów. Wyszczególnić w nich możemy:

– poprawa jakości powietrza w Rumi (modernizacja pieców, instalacja filtrów na kominach, odnawialne źródła energii, skuteczniejsze egzekwowanie zakazu palenia śmieci w piecach itd.)

– poprawa bezpieczeństwa w mieście (rozwinięcie sieci monitoringu, więcej patroli służb)

– zlikwidowanie nieprzyjemnych zapachów z oczyszczalni ścieków

– zmniejszenie wydatków związanych z funkcjonowaniem urzędu miasta

– rozbudowa miejsc służących do rekreacji mieszkańców

– pomoc w oddłużeniu mieszkańców poprzez odpracowanie swojego długu na rzecz miasta

– zadbanie o zabytki znajdujące się w mieście

 

Serdecznie dziękujemy za wszystkie opinie, sugestie i uwagi. Dzięki takiej postawie mieszkańców wierzymy, że Nasza Rumia będzie wspaniałym miejscem dla nas wszystkich. Państwa przemyślenia stanowią dla nas podstawę do organizacji pracy przyszłego burmistrza i rady miejskiej, a Państwa głos w nadchodzących wyborach będzie stanowić dopełnienie planu tej pracy.