Walka ze smogiem

Drodzy mieszkańcy,

 

niedawno otrzymaliśmy od Stowarzyszenia Wejherowskiego Alarmu Smogowego wiele pytań odnośnie naszego planu walki o lepsze powietrze czyli powiedzmy wprost: nasze życie. Jesteśmy bardzo wdzięczni za zainteresowanie tak ważnym dla nas wszystkich tematem. Problem ten przez wielu był umniejszany, wyśmiewany czy po prostu ignorowany. My uważamy inaczej.

 

Nasza Rumia wraz z Bogdanem Formellą chce podjąć rękawice i stanąć do walki o zdrowie mieszkańców Rumi. W ramach zadanych pytań padło wiele istotnych kwestii o szczegóły tej walki i z wielką przyjemnością chcemy się z Państwem nimi podzielić.

 

Uważamy, że sprawa ta – czyli nasze zdrowie, warte jest poniesienia kosztów inwestycji takich jak: wymiana pieców, montaż filtrów, większy udział odnawialnych źródeł energii jako źródła energii dla Rumi, modernizacja lamp ulicznych (celem zmniejszenia poboru prądu) oraz co najważniejsze edukacja. Chcemy inwestować, zmieniać, poprawiać oraz edukować. Dla naszego wspólnego dobra. Chcielibyśmy aby czyste powietrze w naszym mieście było udziałem nas wszystkich i wiemy, że to się może udać.


Poniżej publikujemy pytania Stowarzyszenia oraz nasze odpowiedzi. Macie Państwo jakieś pomysły? Bardzo prosimy o kontakt! Stwórzmy razem lepszą Naszą Rumię!
 

Czy według Pana / Pani problem zanieczyszczenia powietrza w gminie/mieście/powiecie jest:

 1. a) bardzo ważny
 2. b) ważny
 3. c) mało ważny
 4. d) nieważny

Nasza odpowiedź: bardzo ważny!

 

Jakie środki z budżetu gminy/miasta/powiatu powinny być według Pana / Pani przeznaczone na zwalczenie problemu smogu w gminie/mieście/powiecie w poszczególnych latach w kadencji 2019-2022 ? Proszę podać kwotowo i procentowo w stosunku do dochodów gminy/miasta/powiatu.

 

Nasza odpowiedź: Pytanie ważne ale bez możliwości udzielenia konkretnej odpowiedzi. Należałby po pierwsze przeanalizować faktyczne zanieczyszczenie powietrza, obmyśleć plan poprawy czystości, a następnie po analizie możliwości budżetu zadysponować odpowiednie środki. Nie bawimy się w populizm w tej kwestii dlatego też nie odpowiemy wprost na to pytanie bez dogłębnego poznania problemu

 

Czy w  Pana / Pani gminie/mieście/powiecie * występuje problem ubóstwa energetycznego?

 1. a) tak
 2. b) nie

 

Nasza odpowiedź: badania z 2016 r. mówią o liczbie 4,6 mln (ok. 12%) mieszkańców Polski z tym problemem. Więc problem oczywiście nas również dotyczy.

 

Proszę wskazać w jaki sposób chce Pan / Pani ograniczyć tzw. Ubóstwo energetyczne i jak będzie realizowana pomoc socjalna dla najuboższych w kwestii wymiany kotłów zgodnie z obowiązującymi przepisami?

 

Nasza odpowiedź: Proponujemy programy współfinansujące wymiany pieców/kotłów na bardziej efektywne co pozwoli zaoszczędzić na środkach przeznaczonych do ogrzania domostw. Jednocześnie nowe piece/kotły pozwolą ograniczyć problem smogu. Jest to sytuacja, w której wszyscy wychodzą zwycięsko.

 

Czy według Pana / Pani na terenie na którym Pan/i kandyduje realne jest wprowadzenie zakazu montażu kotłów na paliwa stałe w lokalizacjach gdzie dostępna jest sieć gazowa lub ciepłownicza, oraz w nowo budowanych obiektach? Jeżeli tak to kiedy i w jaki sposób zostałoby to zrealizowane?

 

Nasza odpowiedź: Zależ to od kosztów takich modernizacji. Wierzę, że mieszkańcy będą chcieli przyłączyć się do sieci gazowych/ciepłowniczych w sytuacji kiedy będzie ich na to realnie stać.

 

W jaki sposób chciałby / chciałaby Pan / Pani przeciwdziałać zatruwającej i zanieczyszczającej powietrze działalności firm, która  szkodzi zdrowiu i życiu mieszkańców

 

Nasza odpowiedź: Chciałbym aby firmom działającym na terenie Rumi zarówno ze względów finansowych jak i wizerunkowych zależało na naszej wspólnej zresztą przyrodzie. Myślę, że odpowiedzialni przedsiębiorcy będą skłonni do współpracy w tym zakresie.

 

To tylko parę pytań z ankiety. Całość publikujemy poniżej wraz z naszymi odpowiedziami.

Odpowiedzi na pytania z ankiety:

 1. Bardzo ważny
 2. D
 3. Pytanie ważne ale bez możliwości udzielenia konkretnej odpowiedzi. Należałby po pierwsze przeanalizować faktyczne zanieczyszczenie powietrza, obmyśleć plan poprawy czystości, a następnie po analizie możliwości budżetu zadysponować odpowiednie środki. Nie bawimy się w populizm w tej kwestii dlatego też nie odpowiemy wprost na to pytanie bez dogłębnego poznania problemu
 4. W zależności od programu, który możemy wprowadzić. Środki można uzyskać z UE, funduszy ochrony środowiska itp.
 5. Zdecydowanie tak, chcemy iść śladem gminy Wejherowo i przeprowadzić ją jak najszybciej będzie to możliwe
 6. Potrzebne jest podejście na szczeblu krajowym. Samorządy w ramach swoich kompetencji powinni działać jak najskuteczniej
 7. Badania z 2016 r. mówią o liczbie 4,6 mln (ok. 12%) mieszkańców Polski z tym problemem. Więc problem oczywiście nas również dotyczy.
 8. Bardzo ważny. Ludzie nie mogą stawać przed dylematem: ogrzać dom czy kupić jedzenie/leki
 9. Proponujemy programy współfinansujące wymiany pieców/kotłów na bardziej efektywne co pozwoli zaoszczędzić na środkach przeznaczonych do ogrzania domostw. Jednocześnie nowe piece/kotły pozwolą ograniczyć problem smogu. Jest to sytuacja, w której wszyscy wychodzą zwycięsko.
 10. Zależ to od kosztów takich modernizacji. Wierzę, że mieszkańcy będą chcieli przyłączyć się do sieci gazowych/ciepłowniczych w sytuacji kiedy będzie ich na to realnie stać.
 11. Nie, sceduje te obowiązki na straż miejską.
 12. Zdecydowanie tak
 13. Proponujemy stworzenie odpowiednich materiałów (ulotki, filmy) i dotarcie z nimi do mieszkańców. Chcemy dotrzeć zarówno do najmłodszych (lekcje w szkole) jak i do starszych mieszkańców miasta. Myślę, że lokalne media pomogą z jednym i drugim.
 14. Jest to jak najbardziej możliwe ale należy się nad tym zastanowić czy niezbędne jest utworzenie nowego stanowiska czy obowiązki te przekazać istniejącemu wydziałowi UM
 15. Przeprowadzałem rozmowy z osobami, które potencjalnie mogły spalać odpady. Celem tych rozmów było zaprzestanie tego procederu. Ponadto również propaguje podróże rowerem lub spacery jako alternatywa dla samochodu. Nie zawsze jest to możliwe ale sądzę, że w dużej ilości przypadków podróż samochodem nie wynika z przymusu lecz przyzwyczajenia
 16. Modernizacja pieców/kotłów, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, wymiana lamp w mieście na ledowe co ograniczy zużycie prądu, edukacja społeczeństwa, propagowanie podróże komunikacją miejską, rowerami oraz spacery.
 17. W tej chwili można za pomocą strony internetowej zgłosić wszelkie podejrzenia wykroczeń do Straży Miejskiej. Anonimowo i wygodnie.
 18. Mogę zrobić tylko to na co pozwalają mi przepisy prawa. Chciałbym aby mieszkańcy sami czuli potrzebę dbania o regularne kontrolę przewodów kominowych. Chce ich edukować i zachęcać do tego. Nie tylko straszyć i karać.
 19. Chciałbym aby firmom działającym na terenie Rumi zarówno ze względów finansowych jak i wizerunkowych zależało na naszej wspólnej zresztą przyrodzie. Myślę, że odpowiedzialni przedsiębiorcy będą skłonni do współpracy w tym zakresie.