Żywność dla mieszkańców Naszej Rumi w 2018 i 19 r.

W poniedziałek, 8 października 2018 roku podpisana została umowa o współpracy, która dotyczy przekazywania bezpłatnej żywności mieszkańcom Naszej Rumi w terminie od października 2018 roku do końca 2019 roku. Umowę podpisali Bogdan Formella, dyrektor Ośrodka Centrum Przygody i Michał Chabel. Prezes Banku Żywności w Trójmieście. Pomoc żywnościowa o wartości ok. 2 milionów złotych obejmie kilka tysięcy mieszkańców potrzebujących z terenu Rumi!

Programy, z których mieszkańcy będą mogli skorzystać to: POPŻ, Embargo i przeciwdziałania marnowaniu się żywności.
POPŻ: program dla 1077 osób najbardziej potrzebujących.

 

Terminy wydawania żywności:

 

30 – 31.10.2018,
14 – 15.12.2018,
15 – 16.02.2019,
12 – 13.04.2019,
17 – 18.05.2019 (w godzinach 10 – 16).

 

Program Embargo:

 

warzywa i owoce dla ok. 3 000 tysięcy osób. Termin wydania jabłek: 17.10.2018 (środa) od godz. 15.00.
Program przeciwdziałania marnowaniu się żywności krótkoterminowej z sieci handlowych przeznaczony dla 120 rodzin. Terminy wydawania to wtorki, czwartki i soboty.

– Mam nadzieję, iż zabezpieczona bezpłatna pomoc żywnościowa na lata 2018/2019 choć w części pozwoli wspomóc Wasze budżety domowe. Zapraszam mieszkańców Rumi do korzystania z naszych bezpłatnych programów – podsumowuje Bogdan Formella.

O to, jak układa się współpraca pomiędzy Bankiem Żywności w Trójmieście a partnerem w Rumi zapytaliśmy również prezesa Michała Chabela. – Nasza współpraca rozpoczęła się już 6 lat temu i z roku na rok rozszerza się – mówi prezes. – W tym roku pozyskaliśmy już żywność za ponad milion sto tysięcy złotych. Pochodziła ona z trzech źródeł, czyli programów POPŻ, Embargo oraz przeciwdziałania marnowaniu się żywności krótkoterminowej z sieci handlowych. W sumie
z projektów korzysta średnio 2 tysięcy osób miesięcznie. Głównym partnerem jest Ośrodek Centrum Przygody w Rumi. Uczestniczą w nim Stowarzyszenie Nasza Rumia oraz organizacje pozarządowe działające na terenie miasta. Stosowne wnioski o dofinansowanie zostały złożone do UM Rumia na rok 2019, a osoba odpowiedzialna i koordynator to Bogdan Formella i jestem pełen podziwu, ile ten człowiek poświęca dla mieszkańców Rumi – mówi Michał Chabel.

Prezes Banku Michał Chabel i Bogdan Formella